در شرایطی که تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای برخی گروههای سنی آغاز شده، در استان سیستان و بلوچستان هنوز خیلی از شهروندان دو دوز را کامل دریافت نکرده اند که این افراد در معرض ابتلاء به این بیماری کشنده هستند….

در شرايطي که تزريق دوز سوم واکسن کرونا براي برخي گروههاي سني آغاز شده، در استان سیستان و بلوچستان هنوز خيلي از شهروندان دو دوز را کامل دريافت نکرده اند که اين افراد در معرض ابتلاء به اين بيماري کشنده هستند.