قیمت دلار آمریکا که عصر روز گذشته روی 27 هزار و 320 تومان قرار داشت؛ در شروع معاملات امروز نسبت به عصر روز گذشته بدون تغییر بود. قیمت دلار در ادامه قدری رشد کرد و تا 27 هزار و 380 تومان بالا رفت….

قیمت دلار آمریکا که عصر روز گذشته روی 27 هزار و 320 تومان قرار داشت؛ در شروع معاملات امروز نسبت به عصر روز گذشته بدون تغییر بود. قیمت دلار در ادامه قدری رشد کرد و تا 27 هزار و 380 تومان بالا رفت.