رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پس از حدود ۷ ماه صبح جمعه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پس از حدود ۷ ماه صبح جمعه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت‌وگو کرد.