ایلنا: طبق اطلاعیه جدید بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز به خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف 10 هزار یورو با نرخ توافقی شدند.

ایلنا: طبق اطلاعیه جدید بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز به خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف 10 هزار یورو با نرخ توافقی شدند.