دارایی خالص جنیفر لوپز حدود ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. او سالانه ۴۰ میلیون دلار درآمد دارد. افلک بزرگ‌ترین چک حقوقی خود به مبلغ ۱۵ میلیون دلار را در سال ۲۰۰۳ برای فیلم دستمزد دریافت کرد. او در سال ۲۰۲۰، ۵۵ میلیون دلار درآمد داشت….

دارایی خالص جنیفر لوپز حدود ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. او سالانه ۴۰ میلیون دلار درآمد دارد. افلک بزرگ‌ترین چک حقوقی خود به مبلغ ۱۵ میلیون دلار را در سال ۲۰۰۳ برای فیلم دستمزد دریافت کرد. او در سال ۲۰۲۰، ۵۵ میلیون دلار درآمد داشت.