در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم با کلیات طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند.

در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم با کلیات طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند.