نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس انقلابی و ولایی است و طبیعتا نمایندگان مردم گوش به فرمان ولایت هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس انقلابی و ولایی است و طبیعتا نمایندگان مردم گوش به فرمان ولایت هستند.