ویدئویی از لحظه بیهوش شدن مجری برنامۀ شب‌های هیرکان در برنامه زنده را می بینید.

ویدئویی از لحظه بیهوش شدن مجری برنامۀ شب‌های هیرکان در برنامه زنده را می بینید.