ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که ارتش جدید آن‌ها، یک گروه انتحاری نیز خواهد داشت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که ارتش جدید آن‌ها، یک گروه انتحاری نیز خواهد داشت.