نشست اینستاگرامی خبرگزاری برنا با معاونت امور زنان رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست تخصصی زهرا جعفری، حقوقدان درباره مسائل حقوقی خانواده و نقش آن در افزایش و تعیین امنیت حریم امن خانواده به بحث و بررسی پرداخت. …

نشست اینستاگرامی خبرگزاری برنا با معاونت امور زنان رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست تخصصی زهرا جعفری، حقوقدان درباره مسائل حقوقی خانواده و نقش آن در افزایش و تعیین امنیت حریم امن خانواده به بحث و بررسی پرداخت.