در روزهای اخیر اخباری درباره پلمب مراکز گردشگری منتشر شد، مانند 26 اسفند که معاون گردشگری درباره پلمب برخی از مراکز گردشگری گفت: «تاکنون ۲۵۸ مرکز ۴۱ تذکر گرفته‌اند و ۱۷ واحد نیز تعلیق شده‌اند. پیگیر حقوق مسافران هستیم. تلاش می‌کنیم اماکن گردشگری و اقا…

در روزهای اخیر اخباری درباره پلمب مراکز گردشگری منتشر شد، مانند 26 اسفند که معاون گردشگری درباره پلمب برخی از مراکز گردشگری گفت: «تاکنون ۲۵۸ مرکز ۴۱ تذکر گرفته‌اند و ۱۷ واحد نیز تعلیق شده‌اند. پیگیر حقوق مسافران هستیم. تلاش می‌کنیم اماکن گردشگری و اقامتگاه‌ها تا نوروز از پلمب خارج شوند.