از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، هر سال ۴ دسامبر به عنوان روز جهانی یوزپلنگ در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطر انقراض این گونه است. با توجه به اینکه ایران آخرین زیستگاه باقی‌مانده یوزپلنگ آسیایی است، این گونه از اهمیت…

از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، هر سال ۴ دسامبر به عنوان روز جهانی یوزپلنگ در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطر انقراض این گونه است. با توجه به اینکه ایران آخرین زیستگاه باقی‌مانده یوزپلنگ آسیایی است، این گونه از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر تکثیر در اسارت بر حفظ جمعیت یوز در زیستگاه تمرکز کرده است و به گفته معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مثلث منطقه حفاظت‌شده خوش ییلاق، میاندشت و توران زیستگاه یکپارچه بزرگی است که در جهت حفاظت از آن تلاش می‌شود.