مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از محکومیت یک میلیارد ریالی قاچاقچی خشکبار خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از محکومیت یک میلیارد ریالی قاچاقچی خشکبار خبر داد.