شبی که آقای پورعرب توی برنامه شب یلدای ما از آقا درخواست عفو کردن تا همین امروز چه زخم زبون‌ها که نشنیدم و چه برچسب‌هایی که به من و رفقام نزدن… الحمدلله امروز با پیام عفو حکیمانه ای که صادر شد معلوم شد شناخت امثال پورعرب ها از شخصیت رهبری حکیم و عزیز…

شبی که آقای پورعرب توی برنامه شب یلدای ما از آقا درخواست عفو کردن تا همین امروز چه زخم زبون‌ها که نشنیدم و چه برچسب‌هایی که به من و رفقام نزدن… الحمدلله امروز با پیام عفو حکیمانه ای که صادر شد معلوم شد شناخت امثال پورعرب ها از شخصیت رهبری حکیم و عزیز از بعضی از سوپر انقلابی(نما)ها بیشتر و عمیق تره…