سرمربی تیم بسکتبال زنان پالایش نفت آبادان گفت: بازیکنانم امروز نتوانستند بازی خوبی به نمایش بگذارند و از عملکرد آن ها راضی نیستم، بطور قطع در آبادان جبران کنیم….

سرمربی تیم بسکتبال زنان پالایش نفت آبادان گفت: بازیکنانم امروز نتوانستند بازی خوبی به نمایش بگذارند و از عملکرد آن ها راضی نیستم، بطور قطع در آبادان جبران کنیم.