بر اساس شنیده‌ها مبلغ قرارداد سینا اسدبیگی با باشگاه پرسپولیس برای فصل آینده ۵ میلیارد تومان است.

بر اساس شنیده‌ها مبلغ قرارداد سینا اسدبیگی با باشگاه پرسپولیس برای فصل آینده ۵ میلیارد تومان است.