در شرایطی که بحران همه‌گیری ویروس کرونا به رقابتی میان واکسن و گونه جدید «دلتا» تبدیل شده است، تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید ۱۹ در جهان به چهار و نیم میلیون نفر نزدیک شد….

در شرایطی که بحران همه‌گیری ویروس کرونا به رقابتی میان واکسن و گونه جدید «دلتا» تبدیل شده است، تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید ۱۹ در جهان به چهار و نیم میلیون نفر نزدیک شد.