مبارزه با آفات باغی در بیش از ۳هزار هکتار از باغات شهریار
مبارزه با آفات باغی در بیش از ۳هزار هکتار از باغات شهریار
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار گفت: از مجموع 5820 هکتار باغات این شهرستان تاکنون بالغ بر3000 هکتار مبارزه با انواع آفات باغي انجام شده است.

به گزارش شهریاریها ، رسول سلگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار از روند مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی در مزارع و باغات این شهرستان بازدید کرد و در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری سال جهش تولید، تحقق این مهم در بخش کشاورزی در گرو ارتقای تولید و بهره وری است.
وی ادامه داد: شهرستان شهریار نیز از طریق رفع موانع تولید جهت افزایش تولیدات کشاورزی و حفظ خودکفایی، پتانسیل مناسبی برای دستیابی به جهش تولید دارد.
سلگی با اشاره به پایش مزارع زیر کشت محصولات پاییزه جهت کنترل علف های هرز و آفات و بیماری های گیاهی گفت: از مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی این شهرستان تاکنون ۳۱۰۰ هکتار سم پاشی انواع علف های هرز باریک برگ و پهن برگ و آفات مزارع صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار اضافه کرد: هم چنین از مجموع ۵۸۲۰ هکتار باغات این شهرستان ۳۰۰۰ هکتار مبارزه با انواع آفات باغی انجام شده است.
وی تصریح کرد: کلیه کارشناسان این مدیریت با همکاری کلینیک گیاهپزشکی مستقر در این شهرستان به صورت تمام وقت بر اساس برنامه شیفت بندی از ابتدای سال جاری تاکنون با نظارت فنی و حضور مستمر به پایش و تغذیه گیاهی مزارع با رعایت نکات خود مراقبتی و فاصله گذاری اجتماعی در ایام مبارزه با ویروس کرونا، توصیه های فنی لازم را به بهره برداران ارائه می دهند.
وی افزود: بازدید باغات توسط کارشناسان به منظور تعیین خسارت عوامل جوی در سطح شهرستان نیز به پایان رسیده است.