مایکروسافت در بیانیه خود توضیح می‌دهد که این تصمیم به توسعه بیشتر پلتفرم همکاری از راه دور Microsoft Mesh کمک می‌کند.
The post مایکروسافت پلتفرم واقعیت مجازی AltspaceVR را به‌زودی تعطیل می‌کند appeared first on دیجیاتو.

مایکروسافت در بیانیه خود توضیح می‌دهد که این تصمیم به توسعه بیشتر پلتفرم همکاری از راه دور Microsoft Mesh کمک می‌کند.

The post مایکروسافت پلتفرم واقعیت مجازی AltspaceVR را به‌زودی تعطیل می‌کند appeared first on دیجیاتو.