مایکروسافت در بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرده است که قصد دارد تمامی فروشگاه‌های حضوری خود را در آمریکا و دیگر نقاط جهان برای همیشه تعطیل کند.

مایکروسافت تمامی فروشگاه‌های حضوری خود را تعطیل می‌کند

مایکروسافت در بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرده است که قصد دارد تمامی فروشگاه‌های حضوری خود را در آمریکا و دیگر نقاط جهان برای همیشه تعطیل کند.