محمد مایلی‌کهن سرمربی پیشین تیم ملی گفت: در مقطعی برای حضور در یک کلاس مربیگری راهی برزیل شدم؛ در یکی از روزهای آن کلاس پله خدابیامرز به جمع ما آمد، همه رفتند تا با پله عکس بگیرند اما من با این‌که عاشق این اسطوره برزیلی بودم چنین کاری را نکردم….

محمد مایلی‌کهن سرمربی پیشین تیم ملی گفت: در مقطعی برای حضور در یک کلاس مربیگری راهی برزیل شدم؛ در یکی از روزهای آن کلاس پله خدابیامرز به جمع ما آمد، همه رفتند تا با پله عکس بگیرند اما من با این‌که عاشق این اسطوره برزیلی بودم چنین کاری را نکردم.