– آیت الله العظمی نوری همدانی در رساله عملیه خود نکاتی درباره رویت هلال ماه بیان داشتند.

- آیت الله العظمی نوری همدانی در رساله عملیه خود نکاتی درباره رویت هلال ماه بیان داشتند.