مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی عصر امروز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ در بندر بوشهر برگزار شد. این مانور به منظور ارتقای سطح توان نیرو‌های عملیاتی، در زمینه مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی با مشارکت دریابانی استان بوشهر در کا…

مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی عصر امروز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ در بندر بوشهر برگزار شد. این مانور به منظور ارتقای سطح توان نیرو‌های عملیاتی، در زمینه مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی با مشارکت دریابانی استان بوشهر در کانال دسترسی این بندر برگزار شد.