مانور استقبال از زمستان در شهر وحیدیه
مانور استقبال از زمستان در شهر وحیدیه
شهریار- حضور عوامل امدادی آتش نشانی شهرداری وحیدیه در مانور استقبال از زمستان شهرستان شهریار

به گزارش شهریاریها ، این مراسم با رژه عوامل و تجهیزات ستاد استقبال از زمستان شهرستان شهریار و عوامل خدماتی، انتظامی آتش نشانی با هدف سنجش آمادگی شهرستان برگزار شد.در این رژه عوامل آتش نشانی و خدمات ایمنی و خدمات شهرداری وحیدیه حضور داشتند.

http://vahidiye.ir/_douranportal/images/news/324/1%20(26)_resize.jpg
http://vahidiye.ir/_douranportal/images/news/324/1%20(32)_resize.jpeg