ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر صمت را مامور کرد تا گزارش کاملی از زنجیره تامین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه و از نخبگان و ظرفیت‌ها…

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر صمت را مامور کرد تا گزارش کاملی از زنجیره تامین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه و از نخبگان و ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی برای نظارت بر زنجیره تامین کالا استفاده کند.