ماموران وادا در اردوی دوچرخه سواری/ دو رکابزن تست دوپینگ دادند
ماموران وادا در اردوی دوچرخه سواری/ دو رکابزن تست دوپینگ دادند
ماموران وادا از دو ملی پوش دوچرخه سواری ایران تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش شهریاریها ، ماموران وادا با حضور در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری از دو رکابزن تست دوپینگ گرفتند.
محمد گنج خانلو و حمید پورهاشم نفراتی بودند که وادا از آنها تست دوپینگ گرفت.
تیم ملی دوچرخه سواری برای حضور در مسابقات جاده قهرمانی آسیا آماده می شود با این حال وادا فقط از این دو رکابزن تست دوپینگ گرفت.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ از ۱۷ تا ۲۲ مارس (۲۷ اسفند ۹۸ تا ۳ فروردین۹۹) برگزار می شود.