رکنا: مهندس رحمان گلزار شبستری مالک شهرک اکباتان براثر کهولت سن در فلوریدای آمریکا درگذشت.

رکنا: مهندس رحمان گلزار شبستری مالک شهرک اکباتان براثر کهولت سن در فلوریدای آمریکا درگذشت.