با وجود پیگیری و درخواست فدراسیون گلف از وزارت ورزش و جوانان به منظور احداث آکادمی گلف، رییس این فدراسیون مدعی شده است مافیا اجازه ساخت آکادمی ملی گلف را نمی‌دهد!…

با وجود پیگیری و درخواست فدراسیون گلف از وزارت ورزش و جوانان به منظور احداث آکادمی گلف، رییس این فدراسیون مدعی شده است مافیا اجازه ساخت آکادمی ملی گلف را نمی‌دهد!