ماشین‌ ۱۰ میلیاردی در خیابان‌های تهران خبرساز شد.

ماشین‌ ۱۰ میلیاردی در خیابان‌های تهران خبرساز شد.