تیم مازندران به عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی کلاسیک قهرمانی کشور رسید.

تیم مازندران به عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی کلاسیک قهرمانی کشور رسید.