رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:در حال حاضر ۳۶۴ بیمار کرونایی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران بستری هستند که ۶۵ نفر از این تعداد جدید و مربوط به ۲۴ ساعت گذشته است….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:در حال حاضر ۳۶۴ بیمار کرونایی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران بستری هستند که ۶۵ نفر از این تعداد جدید و مربوط به ۲۴ ساعت گذشته است.