جمعیتِ مارمولک‌های کوچکِ یونیون آیلَند (Union Island geckos) به واسطه‌ی تقاضای رو به رشدِ تجارت غیرقانونیِ حیوانات خانگی کم شده بود، اما طرفداران محیط زیست در همکاری‌هایشان با بومیانِ سنت وینسنت و گرنادینز موفق به افزایش شمار این گونه‌ی به شدت در معرض …

جمعیتِ مارمولک‌های کوچکِ یونیون آیلَند (Union Island geckos) به واسطه‌ی تقاضای رو به رشدِ تجارت غیرقانونیِ حیوانات خانگی کم شده بود، اما طرفداران محیط زیست در همکاری‌هایشان با بومیانِ سنت وینسنت و گرنادینز موفق به افزایش شمار این گونه‌ی به شدت در معرض خطر شدند.