رییس جمهور ونزوئلا می‌گوید که برای امضای توافقنامه‌های همکاری به زودی به ایران سفر می‌کند.

رییس جمهور ونزوئلا می‌گوید که برای امضای توافقنامه‌های همکاری به زودی به ایران سفر می‌کند.