نشانه‌هایی از نشست اطلاعات سامانه ثبت احوال وجود دارد با این حال خود این نهاد هک شدنشان را تکذیب کرده، ماجرا چیست؟
The post ماجرای هک سامانه سازمان ثبت احوال چه بود؟ appeared first on دیجیاتو.

نشانه‌هایی از نشست اطلاعات سامانه ثبت احوال وجود دارد با این حال خود این نهاد هک شدنشان را تکذیب کرده، ماجرا چیست؟

The post ماجرای هک سامانه سازمان ثبت احوال چه بود؟ appeared first on دیجیاتو.