یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور تبریز خبر چند روز پیش خبرورزشی را تأیید کرد.

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور تبریز خبر چند روز پیش خبرورزشی را تأیید کرد.