حوادث رکنا: دو طایفه در روستای مکسر بخش اسماعیلیه اهواز به علت اختلافات ملکی با هم درگیر شدند، که منجر به قتل ۲ نفر و مجروح شدن سه نفر شد.

حوادث رکنا: دو طایفه در روستای مکسر بخش اسماعیلیه اهواز به علت اختلافات ملکی با هم درگیر شدند، که منجر به قتل ۲ نفر و مجروح شدن سه نفر شد.