دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت: در پی انتشار کلیپی مبنی بر هنجارشکنی کارکنان یک بخش خصوصی در قالب جشن، دستورات قضایی لازم جهت پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه صادر شد….

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت: در پی انتشار کلیپی مبنی بر هنجارشکنی کارکنان یک بخش خصوصی در قالب جشن، دستورات قضایی لازم جهت پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه صادر شد.