یک نشریه فرانسوی می‌گوید در رختکن پاری‌سن‌ژرمن بین دو بازیکن این تیم کیلیان امباپه و مارکو وراتی درگیری بوجود آمده و این به بحرانی جدید در پی‌اس‌جی تبدیل شده است.

یک نشریه فرانسوی می‌گوید در رختکن پاری‌سن‌ژرمن بین دو بازیکن این تیم کیلیان امباپه و مارکو وراتی درگیری بوجود آمده و این به بحرانی جدید در پی‌اس‌جی تبدیل شده است.