وزارت دفاع با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه خبری در رابطه با اتفاقات رخ‌داده در اصفهان طی شامگاه شنبه، 8 بهمن 1401، توضیحاتی ارائه داد.
نوشته ماجرای حمله ناموفق به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

وزارت دفاع با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه خبری در رابطه با اتفاقات رخ‌داده در اصفهان طی شامگاه شنبه، 8 بهمن 1401، توضیحاتی ارائه داد. نوشته ماجرای حمله ناموفق به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.