انتساب توییتی به معاون اول رییس جمهور درباره بازیگر هالیوود سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.

انتساب توییتی به معاون اول رییس جمهور درباره بازیگر هالیوود سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.