پس از اخذ رأی از مقام قضایی، عوامل شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۵ با همراهی عوامل یگان حفاظت و کلانتری ۱۳۵ آزادی نسبت به جمع آوری هشت کافه غیر مجاز در مشاعات بازارچه شهرک اکباتان اقدام کردند….

پس از اخذ رأی از مقام قضایی، عوامل شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۵ با همراهی عوامل یگان حفاظت و کلانتری ۱۳۵ آزادی نسبت به جمع آوری هشت کافه غیر مجاز در مشاعات بازارچه شهرک اکباتان اقدام کردند.