فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص کلیپ منتشر شده از شلیک مامور انتظامی به سمت یک متهم در منطقه “مهرشهر کرج” توضیحاتی را ارائه داد.

فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص کلیپ منتشر شده از شلیک مامور انتظامی به سمت یک متهم در منطقه “مهرشهر کرج” توضیحاتی را ارائه داد.