حقیقت‌پور درباره اینکه آیا لاریجانی به سمت یک انزوای سیاسی خودخواسته رفته و کناره گیری کرده است، گفت: «شما فکر می‌کنید آقای احمدی‌نژاد که خودشان را نخود هر آشی می‌کند و می‌خواهد خود را به هر طریقی نشان دهد، بازیگر صحنه سیاسی است؟…

حقیقت‌پور درباره اینکه آیا لاریجانی به سمت یک انزوای سیاسی خودخواسته رفته و کناره گیری کرده است، گفت: «شما فکر می‌کنید آقای احمدی‌نژاد که خودشان را نخود هر آشی می‌کند و می‌خواهد خود را به هر طریقی نشان دهد، بازیگر صحنه سیاسی است؟