کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که قانون ثبت اموال مسئولان در مجلس یازدهم تقویت و اصلاح شده است. …

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که قانون ثبت اموال مسئولان در مجلس یازدهم تقویت و اصلاح شده است.