نشست «خوانش امروزین از منشور برادری» با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران و مدرسه راهبری علم و عمل، سه شنبه گذشته همزمان با سالروز صدور این منشور در حسینیه جماران برگزار شد….

نشست «خوانش امروزین از منشور برادری» با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران و مدرسه راهبری علم و عمل، سه شنبه گذشته همزمان با سالروز صدور این منشور در حسینیه جماران برگزار شد.