صفحه رسانه نوجوان دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اینستاگرام پستی از خاطره رهبر انقلاب از نحوه آشنایی با شهید حسن باقری را منتشر کرد….

صفحه رسانه نوجوان دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اینستاگرام پستی از خاطره رهبر انقلاب از نحوه آشنایی با شهید حسن باقری را منتشر کرد.