محسن هاشمی در گفت‌وگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین با اشاره به ورود مشکوک یک فرد به دفتر مجمع در زمان آیت‌الله هاشمی گفت: فردی نیمه‌شب وارد مجمع شده بود که خبر آن همان موقع هم منتشر شد. این فرد به اتاق منشی‌ها رفته بود و آنجا آتش‌سوزی ایجاد کرده بود که یکی…

محسن هاشمی در گفت‌وگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین با اشاره به ورود مشکوک یک فرد به دفتر مجمع در زمان آیت‌الله هاشمی گفت: فردی نیمه‌شب وارد مجمع شده بود که خبر آن همان موقع هم منتشر شد. این فرد به اتاق منشی‌ها رفته بود و آنجا آتش‌سوزی ایجاد کرده بود که یکی از منشی‌ها هم در آن حادثه زخمی شد. بعد همه نگران بودند که چگونه این فرد می‌تواند با این همه سیستم امنیتی وارد شود.