میرشاد ماجدی: اصلا نمی‌توانیم با تیم‌های اروپایی، برزیل و آرژانتین بازی تدارکاتی داشته باشیم.-بازی با نیوزیلند هنوز قطعی نشده است.

میرشاد ماجدی: اصلا نمی‌توانیم با تیم‌های اروپایی، برزیل و آرژانتین بازی تدارکاتی داشته باشیم.-بازی با نیوزیلند هنوز قطعی نشده است.