نمایش‌های آزمایشی هفتمین فیلم اکشن مأموریت غیرممکن با نام «مأموریت غیرممکن: سقوط کردن» آغاز شده و رئیس پارامونت گلوبال می‌گوید که هنوز مدت زمان این فیلم خیلی طولانی است….

نمایش‌های آزمایشی هفتمین فیلم اکشن مأموریت غیرممکن با نام «مأموریت غیرممکن: سقوط کردن» آغاز شده و رئیس پارامونت گلوبال می‌گوید که هنوز مدت زمان این فیلم خیلی طولانی است.