لیست ۳۰ نفره انتخاباتی ائتلاف کاندیداهای مستقل تهران با عنوان «به سوی بهترین تاریخ ایران» منتشر شد + عکس

لیست ۳۰ نفره انتخاباتی ائتلاف کاندیداهای مستقل تهران با عنوان «به سوی بهترین تاریخ ایران» منتشر شد + عکس